Важна - полезна информация > Газови уредби и други алтернативни горивни системи.

Автомобилни газови уредби

(1/1)

mercedes-bg.info:

 Горивото L.P.G. постъпва в двигателя в газообразно състояние, поради което не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера. Това намалява износването на цилиндрите и увеличава експлоатационния ресурс на двигателя.
 L.P.G. лесно се смесва с въздуха и равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, поради което двигателят работи устойчиво и тихо. Гориво-въздушната смес изгаря почти напълно, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Срокът за смяна на свещите се увеличава значително.
 L.P.G. е с високо октаново число (103 - 105) .
 Използването на L.P.G. води до значително намаляване на вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове и способства за опазване на околната среда. L.P.G. не съдържа олово и сяра, които повреждат катализатора на автомобила и ламбда сондата.
 Цената на L.P.G. е значително по-ниска от тази на бензина и могат да се реализират икономии.
Добре развита мрежа в България и Европа на станции за зареждане на LPG, включително и големи компании като OMV, Lukoil, Tempo, Shell и всички големи дистрибутори в Европа
 L.P.G. изгаря малко по-бавно в сравнение с бензина, поради което се намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, но се намаляват  и динамичните свойства на двигателя.
Недостатъци на използването на L.P.G. (пропан - бутан) като автомобилно гориво:

Монтирането на допълнителен резервоар за гориво намалява обема на багажника и увеличава масата на автомобила.
Намалява се мощността на двигателя с 5 - 7 % и динамичните качества на автомобила.
 Самата експлоатация на автомобила се усложнява поради добавянето на допълнителна система
 По-големи изисквания към техническото състояние на автомобила – състояние на свещи, въздушен филтър, кабели и др
 По висока температура на изгаряне, което обуславя по-висок риск за катализатори, гърнета, изходни тръби в много редки случаи изпускателни клапани, проблем който има решение.

Първо поколение.

Това са класическите автомобилни газови уредби, състоящи се от резервоар за гориво (втечнен газ LPG), електромагнитни вентили за газ и за бензин, превключвател газ/бензин, редуктор-изпарител и смесител.

Второ поколение.

Този вид автомобилни газови освен компонентите на класическите АГУ от I поколение съдържат още електронен блок за управление (най-често микропроцесорен), който в зависимост от температурата, от честотата на въртене на коляновия вал и от състава на изгорелите газове управлява чрез малък стъпков двигател състава на гориво-въздушната смес, постъпваща в цилиндрите на двигателя. В резултат от оптимизирането на съотношението гориво / въздух се подобрява изгарянето и значително се намаляват вредните емисии в изгорелите газове.

Трето поколение

При автомобилните газови уредби от III поколение се осъществява директно впръскване на газовото гориво (газов инжекцион). Освен резервоар за гориво, електромагнитни вентили и превключвател газ/бензин, съдържат още редуктор, горивен дистрибутор (газов разпределител), газови инжектори и електронен блок (микропроцесорна управляваща система).

Ето една схемичка за течна форма на система


 beer

mercedes-bg.info:
Има няколко вида автомобилни газови уредби, които се различават по начина на подаване на газа към двигателя и начина на контрол на газовата система. Някои от тези видове са:

Пряк впръскване на газ (LPG/CNG) - това е най-разпространеният вид автомобилна газова уредба, при който газът се инжектира директно във вътрешността на цилиндъра по време на работната тактова на двигателя. Марки като BRC, Lovato, Zavoli и Tartarini произвеждат такива уредби.

Газова уредба с карбуратор - този тип уредба се използва рядко днес, тъй като не е толкова ефективен като другите видове. При тази уредба газът се смесва с въздуха в карбуратора, преди да бъде подаден към двигателя.

Газова уредба с течен инжекцион (LPI) - този вид уредба използва течен газ (LPG) и специална система за инжектиране, която подава газа във вътрешността на цилиндъра в течна форма. Този вид уредба се произвежда от марки като Prins, Vialle и others.

Смесен тип газова уредба - това е вид уредба, при който газът се инжектира във въздушната тръба към карбуратора или към инжекторите за гориво, като по този начин се смесва с въздуха преди да влезе в цилиндъра. Този вид уредба е по-малко ефективен от прякото впръскване на газ и не се използва толкова често.

Що се отнася до марките на газовите уредби, има много производители на газови уредби като BRC, Lovato, Zavoli, Tartarini, Prins, Vialle, Tomasetto, и др. Тези марки произвеждат газови уредби за различни типове автомобили и за различни видове газ (LPG, CNG и др.).

Поколенията на газовите уредби обикновено се отнасят до поколенията на електрониката и софтуера, които управляват работата на газовата система. Поколенията на газовите уредби могат да бъдат класифицирани по различни начини, но най-често се използват следните категории:

Първо поколение (1G) - тези уредби са сравнително стари и използват механически и електрически компоненти за управление на газовата система. Те са по-малко ефективни и точни от по-новите модели и обикновено не могат да поддържат оптимална ефективност на газовата система при високи скорости или при променливи условия на шофиране.

Второ поколение (2G) - тези уредби вече използват електроника за управление на газовата система. Те са по-ефективни от първото поколение, но все още могат да имат проблеми при работа при различни условия на шофиране.

Трето поколение (3G) - тези уредби използват дигитална електроника и програмируем софтуер за управление на газовата система. Те са по-ефективни и точни от предишните модели и могат да поддържат оптимална ефективност на газовата система при различни скорости и условия на шофиране.

Четвърто поколение (4G) - тези уредби са най-новите модели и използват по-модерна технология за управление на газовата система, като например системи за директно впръскване на газ (LPG Direct Injection) и автоматични системи за превключване между газ и бензин. Те са най-ефективните и точни газови уредби на пазара, но са и най-скъпите.

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия