Моля влез или се регистрирай.

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията

Автор Тема: Проверка на KE-Jetronic и херметичността на дозатор-разпределителя на горивото  (Прочетена 4510 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

06 Февруари, 2011, 11:23:43
  • Глобален Модератор
  • *
  • Регистрация: Окт. 2010
  • Публикации: 5193
  • Местонахождение: България
  • Пол: Мъж
  • Репутация: +23
  • Автомобил: Mercedes C 180

 1   0.75 опЛ1   1
Разположение на елементите на инжекционна система "KE-Jetronic" на 6-цилиндров двигател
В2 - разходомер на въздуха; В11/2- датчик за температурата; КЗ - реле за защита от пренапрежение; N3 - електронен блок за управление на инжекционната система; S28 -микроизключвател на принудителния празен ход; S29/2 - краен изключвател на дроселната клапа; И/5 - "маса" на двигателя; WW - "маса" на акумулатора; Y1 - електрохид-равличен регулатор на управляващото налягане; Y6 - регулатор на празния ход; (иу-към комутатора на инжекционната система. Обозначение на цветовете на проводниците: bl - светло син; Ьг - кафяв; де - жълт; дп - зелен; дг - сив; rs - розов; rt - червен; sw - черен; vi - виолетов; ws - бял
• Когато броят на оборотите на двигателя спадне до 1300 об/мин, подаването на гориво се възобновява.
• Ако стойността на противоналягането не е в допустимите граници: проверете изправност) на микроизк лючвателя на принудителния празен ход;

-   проверете силата на управляващия ток на епектрохидрапличния регулатор на налягането;
-   проверете изправността на електронния блок за управление;
-   проверете веригата на подаване на ш -нал за запалване ТО.
Проверка на противоналягането при обогатяване на сместа при ускоряване
•   При използване на манометър с два вентила отпорете крана на отвор 1 и затворете крана на отвор 3.
•   При използване на манометър с един вентил затворете крана.
•   Имитирайте работа на студен двигател. За целта откачете датчика за температурата на охлаждащата течност и свържете проводник с резистор 2,5 к<2 между куплунга на датчика и "масата". По този начин се имитира температура на охлаждащата течност 20°С.
•   Включете двигателя. При увеличаване броя на оборотите противоналягането в долната камера на дозатора на гориво, което е било >3,2 кг/см? трябва да спадне с
0,3-0,45 кг/смг.
•   Ако стойността на противоналягането не е в допустимите граници:

-   проверете изправността на разходоме-ра на въздуха;
-   проверете силата на захранващия ток на електрохидравличния регулатор на налягането;
-   проверете изправността на електронния блок за управление.
Проверка на херметичността на дозатор-разпределителя на гориво и горивната помпа
•   Изключете двигателя. Остатъчното налягане в системата трябва да спадне под налягането , необходимо за отваряне на дюзите {около 2,8 кг/см?).
•   Ако налягането мигновено спада до 0 кг/ смг, сменете обратния клапан на горивната помпа.
•   При бавно спадане на налягането развий-ге щуцера на отвеждащия горивопровод от мембранния регулатор на налягането на гориво в системата. Проверете за наличие на утечки на гориво.
•   Прищипете тръбата за изливане на горивото в хидроакумулатора. Ако налягането остане без промяна, сменете хидроакумулатора.
•   Проверете херметичността на пусковата дюза•   Откачете манометъра, като предварително вземете мерки, за да се избегне изхвърлянето на гориво под налягане.
•   Свържете горивопроводите. Включете двигателя и проверете за наличие на утеч-ки на гориво от съединенията.
Проверка на дроселирането на дозатор-разпределителя на гориво
•   Загрейте двигателя.
•   Развийте от дозатор-разпределителя на гориво щуцера на горивопровода, влизащ в мембранния регулатор на налягането, и запушете отвора на горивопровода, за да предотвратите изтичането на гориво.
•   Свържете единия край на маркуча към дозатор-разпределителя на гориво, а другият край поставете в епруветка.
•   Откачете релето за включване на горивната помпа и свържете накъсо изводи 7 и 8 на куплунга на релето, като по този начин
подадете напрежение на горивната помпа. След 1 минута откачете моста.
•   Ако обемът на горивото, изтекъл в епруветката за 1 мин., не е равен на 130-150 см3 при напрежение на изводите 11,5 V, сменете дозатора на гориво.
•   Ако обемът на изтеклото гориво превишава посочената стойност, сменете елект-рохидравличния регулатор на налягането. Ако и след смяната на регулатора обемът на изтеклото гориво все още е над нормата, сменете дозатор-разпределителя на гориво.
Проверка на клапана за подаване на допълнително количество въздух
•   При студен двигател откачете куплунга от клапана за подаване на допълнително количество въздух.
•   Откачете двата маркуча от клапана за подаване на допълнително количество въздух. Тъй като двата отвора в корпуса на клапана са разположени точно един срещу друг, можете да се убедите визуално, че въздушният пропускателен отвор е полуотворен. При двигателите на някои модели тази проверка се извършва с помощта на джобно фенерче и огледало.
•   Свържете куплунга на клапана за подаване на допълнително количество въздух.
•   Откачете релето за включване на горивната помпа и свържете накъсо изводи 7 и 8 на куплунга на релето.
•   Включете запалването. След не повече от 10 сек. пропускателният въздушен отвор трябва да бъде напълно затворен от клапата.
•   Ако пропускателният въздушен отвор не се отваря при студен двигател, сменете клапана за подаване на допълнително количество въздух.
•   Ако пропускателният въздушен отвор не се затваря, проверете проводниците и връзките им и се убедете, че напрежението не спада. При изключен двигател напрежението на куплунга на клапана за подаване на допълнително количество въздух не трябва да бъде под 11,5 V.
•   Ако пропускателният въздушен отвор се отваря и затваря нормално, проверете с помощта на омметър дали няма пробив в нагревателния резистор на клапана за подаване на допълнително количество въздух.
Проверка на пусковата дюза
•   Свалете пусковата дюза, без да откачете захранващия проводник.
•   На автомобилите със стоманен захранващ горивопровод можете да го смените с гъвкав маркуч.
Разположение на електрическите елементи на инжекционната система
9 - датчик за положението на напорния диск на разходомера на въздух; 30 - електрохидравличен регулатор на налягането: 100 -датчик за температурата на охлаждащата течност на инжекционната система; 105 - реле за защита от пренапрежение; 106 - електронен блок за управление; 120 - микроизключвател на принудителния празен ход; 122 - краен изключвател на дроселната клапа. Обозначение на цветовете на проводнците: bl - светлосин; br - кафяв; ge - жълт; дп - зелен; дг - сив; rs - розов; П - червен; sw - черен; ws - бял.Проверка на пропускателните възможности на пусковата дюза

•   Откачете куплунга от пусковата дюза и го свьржете с "масата" и извод "15" на бобината на запалването.
•   Поставете пусковата дюза в градуирана епруветка.
•Откачете релето за включване на i оривна-та помпа и свържете накъсо изводи 7 и 8 на куплунга на релето.
•Включете запалването за не повече от 30 с: горивото трябва да започне да се разпръсква от разпръсквача на пусковата дюза.
•Изключете запалването, откачете свързващия проводник и изтрийте разпръсквача на пусковата дюза.
•Отново включете запалването, без да откачате моста между изводите на куплунга на релето за включване
на горивната помпа. В течение на 1 мин нито капка гориво не трябва да изтече от разпръсквача на пусковата дюза
ЗАБЕЛЕЖКА: За да се избегне прегаряното поради триене на свързващия проводник по време на проверката, гой не бива да влиза в контакт с клема "+" на бобината на запалване.
• Ако пусковата дюза не се отваря или не е херметична, тя трябва да се смени.
Проверка на електрическите елементи на инжекционната система
Проверката на електрическите параметри на инжекционната система включва проверка на състоянието на датчик за температурата на охлаждащата течност, на обогатяването на горивната смес при ускоряване, на прекратяването на подаване на гориво при спадане на оборотите на двигателя, на обогатяването на сместа при пълно натоварване на двигателя и при включване, а също така и проверка на състоянието на превключвателя на дроселната клапа, на релето за защита от пренапрежение и на датчика за положение на напорния диск на разходомера на въздух. На двигатели 102.962 КЕ, 102.985 и 103.942 трябва да се провери изправността на регулатора на празния ход.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да пристъпите към тази проверка, откачете куплунга на блока за управление, за да не го повредите, и проверете дали има предпазно капаче на куплунга за диагностика.
Проверете дали неизправността не е свързана с елементи, които не са от инжекционната система (запалителни свещи, блок за управление на запалването и др.) и дали не става засмукване на въздух през всмукателния или изпускателния тракт.
Проверка на датчика за температурата на охлаждащата течност
Двигатели 102
• Откачете куплунга на датчика за температурата на охлаждащата течност. Проверете съпротивлението на датчика с помощта на омметър, свързан с "масата". Направете измерването за две стойности на температурата (вж. графиката).
•Ако резултатите от измерването не са в нормите, сменете датчика за температурата на охлаждащата течност. Ако съпротивлението на датчика за температурата на охлаждащата течност е нормално, проверете захранването на електрохидравличния регулатор на налягането.
•Свържете контролен проводник към куплунга на регулатора и превключете тестера в режим на амперметър (скала гпА). Включете запалването. Измерете силата на тока: на загрят двигател той трябва да бъде 0 птА, а при температура на охлаждащата течност +20°С — 11—15 тА (вж. графиката).
•Ако резултатите от измерването не са в нормите, проверете проводниците и връзките им. Ако там няма повреди, проверете вътрешното съпротивление на електрохидравличния регулатор на налягането.
•Откачете куплунга от регулатора и измерете вътрешното му съпротивление - то трябва да бъде 19,5*1,5 ?1
•Ако то не съответства на нормите, сменете регулатора. Преди това проверете проводниците и връзките им.
•Проверете дали няма прекъсване на зе ления проводник с червена ивица, свързващ куплунг "21" на електронния блок за управление и куплунга на датчика за температурата на охлаждащата течност.
•Проверете дали няма прекъсване на кафявия проводник с черна ивица (куплунг "10") и на черния проводник (куплунг "12"), свързващи електронния блок за управление и електрохидравличния регулатор на налягането.

•Ако проводниците са изправни, сменете електронния блок за управление. Двигател 103.942
•Откачете куплунга на датчика за температурата на охлаждащата течност.
•Свалете датчика и го оставе те за 10 мин при температура на околния въздух.
•С помощта на омметър проверете съпротивлението на датчика.
•Сравнете показанията на ом-метъра с контролните стойности (вж. "Подробни технически характеристики").
« Последна редакция: 06 Февруари, 2011, 13:22:23 от @Bogo »
Не е важно колко удари получаваме в живота, а дали след това можем да се изправим!Всеки ден, ако се изправяме срещу нашите страхове ние ще спечелим битката!Сподели темата


Етикети:
 

— Mercedes-Benz   „Най-доброто или нищо!” —

 Mercedes-Benz Bulgaria forum - Опознай един съвършено различен свят!

Developed by Mercedes-bg.info.© 2010-2023 Powered by Simple Machines Forum