Моля влез или се регистрирай.

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията

Автор Тема: Демонтаж и монтаж на цилиндровата глава  (Прочетена 5830 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

16 Януари, 2011, 14:08:45
  • Глобален Модератор
  • *
  • Регистрация: Окт 2010
  • Публикации: 5156
  • Местонахождение: България
  • Пол: Мъж
  • Репутация: +22
  • Автомобил: Mercedes C 180

Цилиндрова глава
Демонтаж и монтаж на цилиндровата глава
Демонтаж
ЗАБЕЛЕЖКА: При демонтаж на цилиндровата глава двигателят трябва да е изстинал.
•   Откачете "масата" от акумулатора.
•   Свалете въздушния филтър с въздухоп-риемника за студен въздух.
•   На автомобилите с регулатор на положението на каросерията развийте болтовете, закрепващи помпата, без да откачате маркучите. Отместете помпата настрана.
•   Излеше охлаждащата течност.
Разглобена цилиндрова глава на 4-цилиндров двигател
1 - цилиндрова глава; 2 - корпус на лагера на разпределителния пал; 3 -маслена магистрала; 4 - гарнитура на цилиндровата глава; 5 - капак на цилиндровата /лава; 6 - маслоотража-тел; 7- гарнитура на капака на цилиндровата глава; 8 - направляваща в тул-ка на клапана: 9 - седло на клапана; 10 - тапа; 11 - пробка

Демонтаж на цилиндровата глава на двигател 102
1 - ос на направляващата на разпределителната верига; 2 - инерционно приспособление
•   Откачете куплунга на датчика за темпе ратурата на охлаждащата течност, карбуратора и елементите на инжекционната
система.
•   Откачете маркучите на отоплението, подвеждащия маркуч на радиатора, горивоп-роводите па карбуратора, а на автомобилите с инжекционна система откачете под нежцащия и отвеждащия гориволроводи от регулатора на налягането и разпределителя на количеството гориво.
•   Откачете вакуумните маркучи.
•   Откачеге възвратната пружина на дро селната клапа.
•   Откачете задвижващата щанга на дроселната клапа от лоста.
•   Демонтирайте усилвателя на всмукателния колектор.
•   Извадете маслоизмервателнаш щека и затворете тръбата на щеката с пробката.


•   На автомобилите с кондиционер откачете тръбите на системата на кондиционера от цилиндровата глава.
•   На автомобилите с автоматична скоростна кутия развийте болта, закрепващ конзолата на маслоизмервателната щека към цилиндровата глава, и откачете задвижва щото жило от щашата на дроселната клапа
•   Развийте стягащата скоба на замасява щия проводник.
•   Разхлабете и свалете задвижващия ремък на генератора.
•   Развийте болтовете, закрепващи колекторната тръба на гърнетата към изпуска телиия колектор, и я свалете
•   Откачел кабелния сноп на високото нап режение от запалителните свещи.
•   Развийте запалителните свещи.
•   Свалете дистрибуторната капачка на цат чик-разпределителя на запалването с кабелния сноп.
На двигател 103.942:
-   за да си осигурите достъп до проводниците на високото напрежение, свале те централния щит от капака на цилиндровата глава;
-   свалете ротора на разпределителя на запалването и задвижващата пластина:
-   демонтирайте екрана за предпазване от смущения
На двигателите на всички модели:
-   свалете капака на цилиндровата глава.

•   На двигател 103.942 свалете горния капак на разпределителния механизъм. За целта изпълнете всички операции по смяна на разпределителната верига, които предхождат свалянето на този капак.
•   Завъртете коляновия вал чрез предава телната шайба, докато буталото на първи цилиндър застане в ГМТ.
•   Развийте пробката на натягащото устройство на веригата.
•   Извадете уплътнителния пръстен и пружината.
•   Поставете белези за взаимното разположение върху веригата и разпределителния вал в зависимост от модела на двигателя.
•   Блокирайте разпределителния вал от превъртане с ключ 24 мм.
•   Свалете направляващия водач на веригата.
•   Свалете веригата от разпределителното зъбно колело и я задръжте в такова положение, че да не излезе от зацепване със зъбното колело на коляновия вал.
•   Свалете задвижващото зъбно колено ма разпределителния вал, като развиете закрепващия йолт.
•   Развийте закрепващите болтове на цилиндровата глава в последователност, обратна на затягането им (вж. илюстрацията).


•   Освободете цилиндровата глава 01 гарнитурата и от цилиндровия блок и я свалете заедно с щуцерите.
•   Почистете прецизно контактните повърхности на цилиндровата глава и цилиндровия блок. Забранено е зачистването на контактната повърхност на
цилиндровата гпава. Предпазвайте каналите на цилиндровата глава от попадане на замърсяваме в гях.

• Проверете състоянието на демонтираните детайли. Проверете плоскостта на контактната повърхност на цилиндровата глава. Отстранете неравностите. ако е необходимо, сменете болтовете, закрепващи цилиндровата гпава.
Монтаж
Преди да започнете монтажа, почистете всички детайли. Проверете закрепващите болтове Сменете всички гарнитури.Разглобена цилиндрова гпава на 6-цилиндров двигател
1 - цилиндрова глава; 2-гарнтура па цилиндрова! а глава; 3 - болт, закрепвай! цилиндровата глава; 4 - корпус на лагера на разпределителния вал; 5 - маслена магистрала; 6 -гарнитура на капака на цилиндровата глава; 7 - капак на цилиндровата /лава; 8 пробка на маслонапивния отор, 9-тапа; 10-шпипка

Разглобяване на цилиндрова глава на 4- и 6-цилиндрови двигатели
1 - маншетен уплътнител на клапана; 2 - тарелка на клапанната пружина

Сваляне на конусните фиксатори на клапаните на цилиндровата глава на 4- и 6-цилиндрови двигатели
•   Поставете гарнитурата с надписа към цилиндровата глава. Контактните повърхности на цилиндровата глава, гарнитурата и цилиндровия блок трябва да бъдат сухи и да нямат мазни петна по тях,
•   Смажете резбата и опорната повърхност на болтовете, закрепващи цилиндровата глава, с двигателно масло.
•   Поставете цилиндровата глава и я закрепете с болтовете.
•   Затегнете болтовете в последователността, показана на фигурата.
•   За дозатягане на болтовете поставете на главата на болта ключа така, че той да бъде насочен по надлъжната ос на двигателя и го завъртете на 1/4 оборот, за да застане перпендикулярно на надлъжната ос на двигателя.
•   Монтирайте направляващия водач на разпределителната верига.
•   Поставете разпределителната верига като съвпаднете монтажните белези.
•   Затегнете болтовете, закрепващи зъбното колело.
•   Поставете натягащото устройство на веригата в гнездата му и поставете пружината.
•   Проверете регулировката на разпределителния механизъм.
•   Поставете капака на цилиндровата глава.

•   На двигатели 103.942 монтираше пред пазващия от смущения екран, палеца и ро тора на разпределителя на запалването.
•   Запийте запалителните свещи в ципинд ровата глава.
•   Свържете кабелния сноп на запалителната система и монтирайте дистрибуторна та капачка на датчик-разпредепителя на запалването.
•   На двигател 102 свържете вакуумния маркуч.
•   Свържете колекторната тръба на г ърне-тата с изпускателния колектор.
•   Поставете многоканалния ремък и регу пирайте натягането му.
•   В зависимост от комплектацията на автомобила завийте болта, закрепващ конзо лата на тръбата на маслоизмервателната щека на автоматичната скоростна кутия
•   В зависимост от комплектацията на ав томобипа свържете маркучите на конди ционера.
•   Монтирайте тръбата на маслоизмервателната щека и поставете щеката в нея.
•   Монтирайте усилвателя на всмукателния колектор.
•   Свържете задвижващата възвратна пру жина на дросепната клапа.
•   Свържете вакуумните маркучи към всмукателния колектор.

Напречен разрез на цилиндровата глава на двигатели 102 с хидравлично компенсиране на топлинните хлабини в задвижването на клапаните

Разположение на клапаните на двигател 102
ЕСН - изпускателни клапани;
АОМ - всмукателни клапани
•   Свържете подвеждащия и отвеждащия I оривопроводи с карбураюра или с регулатора на налягането и разпределителя на количеството на горивото на инжекционната-система.
•   Свържете маркучите на отоплението и охладителната система.
•   Свържете куплунзите.
•   Напълнете и обезвъздушете охладителната система.
•   На автомобилите с регулиране на поло жението на каросерията монтирайте помпата
•   Монтирайте въздушния филтър и възду-хоприемника за студен въздух.
•   Свържете "масата" към акумулатора.
Разглобяване и сглобяване на цилиндровата глава
Разглобяване
•   Демонтирайте цилиндровата глава.
•   Демонтирайте изпускателния колектор с уплътнението.
•   Демонтирайте смукателния колектор с разходомера на въздуха и дозатора на горивото
•   На двигателите с хидравлични тласкачи на клапаните развийте поетапно болтовете, закрепващи корпусите на лагерите на разпределителния вал.

•   Свалете тарелките на тласкачите и нанесете белези върху самите тласкачи и върху гнездата им.
•   Извадете разпределителния вал от опорите на цилиндровата глава.
•   Освободете клапаните от конусните фик сатори, като свиете пружината на клапана със специално приспособление.
•   На двигателите с регулируеми хлабини в задвижването на клапаните развийте докрай регулиращите болтове.
•   Развийте поетапно болтовете, закрепващи лагерите на оста на кобилиците.
•   Свалете тарелката, пружината, извадете клапана, като предварително отбележите положението му в цилиндровата глава.
•   Свалете маншетния уплътнител на клапана от направляващата втулка на клапана.
•   Извадете опорната шайба на пружината.
•   Проверете състоянието на клапаните, седлата и направпяващите втулки на клапаните, а също и хлабината между направляващите втулки и стеблата на клапаните.
•   Почистете цилиндровата тава и демонтираните детайли. На двигателите с хидравлични тласкачи на клапаните проверете каналите за смазване на осите на кобилиците (състоянието на сачмения обратен клапан).
•   Отстранете неизправностите, ако има та кива (размерите виж в подраздел "Детайлни технически характеристики").
•   След шлифоване или обработка прецизно почистете седлата и каналите на цилиндровата глава.
•   Развийте болтовете, закрепващи стойката на оста на кобилицата, и с помощта на болт М8 извадете оста.
•   Проверете състоянието на оста, кобилиата и каналите за смазване. Сглобяване
•   Набийте нови маслоотражателни гумички на направляващите втулки на клапаните.
•   Поставете клапаните в направляващите втулки, монтирайте пружините и тарелките им.
•   Свийте пружината със специално приспособление и монтирайте конусните фик-сатори на клапаните.
•   На двигателите с хидравлични тласкачи монтирайте тарелките на тласкачите.
•   Сглобете стойките на осите на кобилиците с кобилиците и осите, като канапите на осите трябва да съвпаднат с отворите на закрепващите болтове.
•   Поставете разпредепителния вал в опорите на цилиндровата глава и монтирайте стойките на осите на кобилиците на мястото им.

•   Завийте болтове¬те, закрепващи кор¬пусите на лагерите на разпределител¬ния вал. и ги затег¬нете поетапно с не¬обходимия момент (вж. "Подробни тех¬нически характе¬ристики").
•   Завъртете разпре делителния вал в положение, съот¬ветстващо на фаза изгаряне на първи цилиндър (клапани¬те трябва да бъдат затворени, а белегът върху разпредели¬телния вал трябва да бъде срещу края на цилиндровата глава).
•   Монтирайте всму¬кателния и изпу( ко¬телния колектори.
•   Монтирайте ци¬линдровата глава.

Разположение на клапаните на двигател 103.942
ДОМ - всмукателни клапани: ЕСН - изпускатепни клапани

Поставяне на гарнитурата на цилиндровата глава« Последна редакция: 16 Януари, 2011, 14:40:36 от @Bogo »
Не е важно колко удари получаваме в живота, а дали след това можем да се изправим!Всеки ден, ако се изправяме срещу нашите страхове ние ще спечелим битката!Сподели темата


Етикети:
 

— Mercedes-Benz   „Най-доброто или нищо!” —

 Mercedes-Benz Bulgaria forum - Опознай един съвършено различен свят!

Developed by Mercedes-bg.info.© 2010-2019 Powered by Simple Machines Forum