Моля влез или се регистрирай.

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията

Автор Тема: Смяна на разпределителната верига  (Прочетена 5567 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

16 Януари, 2011, 11:49:36
  • Глобален Модератор
  • *
  • Регистрация: Окт. 2010
  • Публикации: 5193
  • Местонахождение: България
  • Пол: Мъж
  • Репутация: +23
  • Автомобил: Mercedes C 180

Разпределителен механизъм на 6-цилиндров двигател
Смяна на разпределителната верига
Веригата може да бъде сменена от горна страна на двигателя. При смяна на веригата се препоръчва да се свали капака на разпределителния механизъм, да се провери състоянието на направляващите водачи, на обтегача и натягащото устройство на веригата и на зъбните колела.
Демонтаж на веригата
•   Вдигнете капака на двигателя.
•   Свалете кожуха на вентилатора.
•   Откачете масата от акумулатора.
•   Свалете въздушния филтър заедно с въз-духоприемника за студен въздух.
•   Демонтирайте вентилатора на охладителната система.
•   Демонтирайте предпазния кожух на капака на разпределителя.
•   Развийте винтовете, закрепващи дистрибуторнага капачка на разпределителя на запалването.
•   Свалете подкартерния щит на двигателя.
•   Свалете отвеждащата тръба на отоплението.
•   Откачете проводниците от запалителни те свещи.
•   Свалете капака на цилиндровата глава с проводниците за високо напрежение и дистрибуторната капачка на разпределителя на запалването.
•   Свалете ротора на разпределителя,палеца и потискащия смущенията капак.
•   Развийте болтовете, закрепващи I орния капак на разпределителния механизъм

ЗАБЕЛЕЖКА: Не нанасяйте удари по цилиндровата глава, ако капакът й не можела се свали. Има опасност от спукване. Освободете капака като спазвате необходимите мерки за безопасност.Монтаж на разпределителната верига
1 - долен капак на разпределителния механизъм; 2 - уплътнение. Със стрелки са показани местата за нанасяне на херметика.


1       2   5        4 3
Натягащо устройство на веригата
1 - пробна; 2 - корпус на натягащото устройство; 3 - тласкач; 4 - пружина; 5 - сачма на обратния клапан; 6 - бутало
•   Свалете горния капак, като почукате с дървено чукче по оста на разпределителния вал. Свалете централното уплътнение на горния капак.
•   Завъртете коляновия вал така, че буталото на първи цилиндър да застане в ГМТ.
•   Развийте пробката на натягащото устройство. Извадете уплътнителния пръстен и пружината.
ВНИМАНИЕ! Развивайте винтовата пробна предпазливо, за да предотвратите из-скачането на пружината.
•   Свалете долния пръстен.
•   Демонтирайте натягащото устройство.
•   За да се върти коляновият вал по-лесно, развийте запалителните свещи.
•   Подложете парче плат под веригата. Вземете предпазни мерки, за да избегнете по падане на метални стружки в капака на разпределителните зъбни колела.
•   С помощта на абразивен диск разрежете двете оси на двойното звено и го избийте.
•   Прикрепете новата верига към старата като занитите звеното.
•   Бавно завъртете коляновия вал, като обърнете внимание на правилното зацсп-ване на новата верига със задвижващото зъбно колело на разпределителния вал.
ВНИМАНИЕ! Веригата не трябва да излиза от зацепване със задвижващото зъбно колело на разпределителния вал.
•   Завъртете коляновия вал така, чеда стане възможно свързването на двата края на веригата чрез занитване на звеното.
•   Подложете звеното под веригата.
•   Поставете пластината на звеното в приспособлението за занитване.
•   Притиснете това приспособление към звеното и и занитете звеното.
•   Свалете приспособлението за занитване.
•   Проверете дали звеното е занитено правилно.
•   Ако е необходимо, повторете изброените по-горе операции.
•   Проверете дали веригата и окопните детайли са чисти, за да се избегне попадането на метални стружки във веригата.
•   Завийте запалителните свещи в цилиндровия блок.
•   Преди да монтирате натягащото устройство на веригата го разглобете и прецизно почистете всички детайли.
•   Монтирайте натягащото устройство на веригата.
•   Завийте резбования пръстен с пружината и винтовата лробка с нов уплътнителен пръстен.
•   Завъртете коляновия вал на два оборота, за да проверите дали работи правилно разпределителния механизъм.
•   Поставете уплътнението на долния капак на разпределителния механизъм, като в двата му края нанесете уплътняваща смазка.
•   Нанесете слой херметик върху контакт-
ните повърхности на горния капак на разп-
ределителния меха-
низъм и цилиндро-
вата глава.
•   Сважете с двигателно масло ръбче-то на уплътнението на горния капак.
•   Поставете горния капак, като внимавате да не повредите уплътнението.
•   Затегнете болтовете, закрепващи горния капак.
•   Монтирайте капака на цилиндровата глава и съставите части на разпределителя на запалването в последователност, обратна на демонтажа.
•   Свържете маркучите на охладителната система.
•   Монтирайте вентилатора на охладителната система.
•   Монтирайте направляващия кожух на вентилатора.
•   Монтирайте лодкартерния щит на двигателя.
•   Свържете масата на акумулатора.
Регулиране на газоразпределянето
Демонтаж
Тази операции се извършва на демонтиран от автомобила двигател при всяко сваляне на разпределителната верига (за демонтаж на цилиндровата глава и разпределителния вал. Ако се сменя само веригата, регулиране на газоразпределянето(центровка) не се извършва.
•   Развийте винтовете, закрепващи дистри-бут орната капачка.
•   Откачете проводниците за високо напрежение от запалителните свещи.
•   Свалете капака на цилиндровата глава с проводниците за високо напрежение и дис трибугорната капачка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не нанасяйте удари по цилиндровата глава, ако капакът й не може да се свали. Има опасност от спукване. Освободете капака като спазвате необходимите мерки за безопасност.
• Свалете ротора на разпределителя, палеца и потискащия смущенията капак.


Регулиране на газоразпределянето
А - белег на разпределителния вал; В - белег на предавателната шайба на копяновип вал; 1 - подвижен белег; 2 - неподвижен белег
•   Развийте болтовете, закрепващи горния капак на разпрделителнин механизъм. Извадете уплътнението на капака.
•   Свалете горния капак, като почукате с дървено чукче по оста на разпределителния вал.
•   Завъртете коляновия вал така, че бута-лото на първи цилиндър да застане в ГМТ.
•   Развийте пробката на натягащото устройство. Извадете уплътнителния пръстен и пружината.
ВНИМАНИЕ! Развивайте винтовата проб-ка предпазливо, за да предотвратите из-скачането на пружината.
•   Свалете долния пръстен.
•   Демонтирайте натягащото устройство.
•   За да се върти коляновия вал по лесно, развийте запалителните свещи.
•   Проверете дали коляновият вал се намира в положение, при което буталото на първи цилиндър е в ГМТ (неподвижният белег трябва да бъде срещу подвижния 6еле1, вж. илюстрацията).
•   Проверете дали съвпадат подвижния бе-ле1 на върху разпределителния вал (отворите в уплътнителното ръбче. вж. илюстрацията) и неподвижния белег върху главата на цилиндровия блок.
•   Свалете картера на двигателя.
•   Блокирайте маховика срещу превъртане.
•   Свалете предавателната шайба на коля новия вал с демпфера, като развиете централния болт.
•   Свалете дискообразните шайби.
•   Свалете капака на разпределителния механизъм.
•   Отбележете с боя взаимното положение на веригата и зъбните колела на коляновия вал и задвижването на разпределителния вал.
•   Нанесете белези за взаимното положение върху задвижващото зъбно колело на разпределителния вал и върху самия вал.
•   Свалете направляващия водач на веригата с помощта на инерционно приспособление.
•   Свалете задвижващото зъбно колело на разпределителния вал, като развиете закрепващите болтове.
•   Разхлабете веригата, задвижваща мас лената помпа, и свалете помпата.
•   Свалете разпределителната верига. Монтаж
•   Убедете се, че коляновият и разпредели гелният валове са в положение на регула-ране на разпределението. Поставете разп-
ределителната верига върху зъбните коле ла, като съвпаднете монтажните бепези.
•   Монтирайте задвижващото зъбно колело на разпределителния вал - монтажните бепези трябва да съвпадат.
•   Монтираше направляващата втулка на веригата.
•   Поставете веригата, задвижваща маслената помпа.
•   По-нататък монтажът се извършва в последователност, обратна на демонтажа.
•   Налейте масло и охлаждаща течност.
•   Обезвъздушете охладителната система.

Блокиране на разпределителния вал на двигател 102 срещу превъртане
« Последна редакция: 16 Януари, 2011, 12:10:15 от @Bogo »
Не е важно колко удари получаваме в живота, а дали след това можем да се изправим!Всеки ден, ако се изправяме срещу нашите страхове ние ще спечелим битката!Сподели темата


Етикети: Смяна верига 
 

— Mercedes-Benz   „Най-доброто или нищо!” —

 Mercedes-Benz Bulgaria forum - Опознай един съвършено различен свят!

Developed by Mercedes-bg.info.© 2010-2023 Powered by Simple Machines Forum