Важна - полезна информация > Газови уредби и други алтернативни горивни системи.

Газови уредби - видове

(1/1)

Bogo®:

Газовата уредба за автомобили е алтернативна система за гориво, която използва природен газ или пропан-бутан (LPG) вместо бензин или дизел. Тук са някои от видовете газови уредби за автомобили:

LPG уредба - това е най-често използваният вид газова уредба за автомобили. Тя използва смес от пропан и бутан, която се съхранява в газов бутил. Тази уредба може да бъде монтирана в повечето автомобили с двигатели на бензин.

CNG уредба - тази уредба използва сгъстен природен газ (CNG), който се съхранява в газови бутилки под високо налягане. Тази уредба е подходяща за автомобили с по-големи двигатели и има по-висока ефективност от LPG уредбата.

Bi-Fuel уредба - това е комбиниран вид газова уредба, който позволява на автомобила да работи както с газ, така и с бензин. Тази уредба се състои от два различни резервоара за гориво и автомобилът може да превключва между двата източника на гориво в зависимост от нуждите.

LNG уредба - това е газова уредба, която използва замразен природен газ (LNG) за гориво. Тази уредба се използва главно за тежкотоварни превозни средства.

Hydrogen Fuel Cell уредба - това е изцяло различен вид газова уредба, която използва водород като гориво. Тази уредба произвежда електричество чрез химическа реакция и използва този електричество за задвижване на мотора на автомобила.

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия