Моля влез или се регистрирай.

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията

Последни публикации

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
Състав на двигател с вътрешно горене
Устройство на двигател с вътрешно горене. В настоящия момент двигателите с вътрешно горене са основният вид автомобилен двигател. Двигателите с вътрешно горене, съкращено на ИВГ. Те са топлинни двигатели, които преобразуват химичната енергия на горивото в механичен изход. Различни са основните видове двигатели с вътрешно горене. Това включва бутални двигатели, роторно-бутални и газови турбини. От всички представени видове двигатели, буталният двигател с вътрешно горене е най-разпространеният, така че устройството и принципът на работа могат да бъдат разгледани, използвайки него като пример. Предимствата на буталния двигател с вътрешно горене, което го прави широко използван, включват автономност, гъвкавост, възможността за комбиниране с различни потребители, ниска цена, компактност, лекота, способност за бърз старт и горивна гъвкавост.

Алтернативни горива
Въпреки това, двигателите с вътрешно горене имат някои съществени недостатъци, включително високо ниво на шум, висока скорост на въртене на коляновия вал, токсични отработени газове, ограничен ресурс и ниска ефективност. В зависимост от вида използвано гориво, различаваме бензинови и дизелови двигатели. Съществуват и алтернативни горива, използвани в двигателите с вътрешно горене, като природен газ, алкохолни горива като метанол и етанол, и водород. От екологична гледна точка, водородният двигател обещава, тъй като не произвежда вредни емисии. Заедно с ИВГ, водородът се използва за производство на електрическа енергия в горивните клетки на автомобила. Устройството на двигателя с вътрешно горене включва корпус, два механизма, коляно и газоразпределител, както и различни системи, като система за всмукване, горивна система, система за запалване, система за смазване, система за охлаждане, система за изпускане и система за управление.

Устройство на двигателя

Блокът на двигателя обединява цилиндровия блок и цилиндровата глава. Коляновият механизъм преобразува възвратното движение на буталото във въртящо движение на коляновия вал. Газоразпределителният механизъм осигурява точно подаване на въздух или гориво-въздушна смес към цилиндрите и изпускането на отработени газове. Всмукателната система е предназначена да подава въздух към двигателя, а горивната система осигурява гориво на двигателя. Съвместната работа на тези системи води до формирането на гориво-въздушната смес. Основата на горивната система е системата за инжекция. Запалителната система осигурява запалване на горивната смес в бензиновите двигатели, докато дизеловите двигатели се самозапалват. Системата за смазване има за цел намаляване на триенето между частите на двигателя.

Работа на двигателя

Охлаждането на нагреваемите части на двигателя се осигурява чрез охлаждаща система. Важни функции на отработените газове от цилиндрите на двигателя, като намаляване на шума и токсичността, се осъществяват чрез изпускателната система. Системата за управление на двигателя е отговорна за електронното управление на работата на двигателната система с вътрешно горене. Работата на двигателя с вътрешно горене се основава на топлите газове, които се разширяват след изгарянето на гориво-въздушната смес и тласкат буталото в цилиндъра надолу. Буталният двигател изпълнява цикъл с четири такта, който се случва в два оборота на коляновия вал. Този цикъл включва всмукване, компресия, работен ход и изпускане.

Задвижване и устройство на двигателя
По време на цикъла на всмукване и работен ход на буталото, то се движи надолу, докато по време на цикъла на компресия и изпускане се движи нагоре. Работните цикли във всеки цилиндър на двигателя не се нарушават по фаза, което води до равномерно функциониране на двигателя. В някои двигатели с вътрешно горене, цикълът се изпълнява в два удара, включително компресия и работен ход, като двутактови двигатели. По време на цикъла на всмукване, системите за всмукване и гориво осигуряват образуването на гориво-въздушна смес. В зависимост от конструкцията, сместа се образува във впръсквачния колектор, централното или разпределено впръскване за бензиновите двигатели или директно в горивната камера, както и директното впръскване за бензиновите двигатели и впръскването на дизеловите двигатели. Когато газоразпределителните клапани са отворени, въздухът или гориво-въздушната смес, поддържани от вакума, се подават в горивната камера.

Работен процес и устройство на двигателя
По време на цикъла на компресия, смукателните клапани се затварят, а гориво-въздушната смес се компресира в цилиндрите на двигателя. Запалването на горивната смес, чрез принудително или самозапалване, съпътства работния ход. Последният излезе след запалването и принуждава буталото да се движи надолу. Това движение се прехвърля чрез коляновия механизъм във въртящо движение на коляновия вал, което след това поддържа движението на автомобила. При изпускането на работните газове, газоразпределителните клапани се отварят, а отработените газове се извеждат през изпускателната система, където се почистват, охлаждат и намаляват шума. Накрая, тези газове се излизат в атмосферата. Представеният принцип на работа на двигателя с вътрешно горене обяснява ниската ефективност на този вид двигател, която обикновено е около 40%.
2
За да разберете дали ръчната скоростна кутия на вашия автомобил работи правилно, следва да обърнете внимание на следните аспекти:

Плавно и лесно превключване на скорости: Превключването между скоростите трябва да бъде плавно и без звуци като скърцане, скърцащи или тежки зъби. Не бива да има усилие при движенето на лоста за превключване на скоростите.

Лек и добър усет на съединителя: Когато натискате съединителя, трябва да имате усещане за лекост и гладкост, а не усилие и скърцане. Съединителят трябва да свързва двигателя и скоростната кутия без проблеми.

Отсъствие на необичайни шумове: Работата на ръчната скоростна кутия не бива да бъде съпровождана от необичайни шумове като скърцане, скърцане, чукане или буцане. Ако чувате такива шумове, това може да бъде индикация за проблем.

Скоростите се включват лесно: Когато превключвате на нова скорост, тя трябва да се включва без усилие и без да се блокира. Всички скорости следва да бъдат достъпни и да се включват лесно.

Никакво изхвърляне на смазочен материал: Ръчната скоростна кутия не следва да изхвърля масло или друг смазочен материал. Ако забележите изтичане, това може да бъде индикация за проблем с уплътненията или гарнитурите.

Правилно функциониране на реверс: Реверсната скорост следва да се включва лесно и да работи без проблеми. Не бива да има трудности или необичайни шумове при използването на реверс.

Скоростите не скърцат при свободно въртене: Ако въртите лоста за превключване на скоростите без да движите автомобила и чувате скърцане или скърцане, това може да бъде индикация за проблем.

Нормално температурно поведение: Ръчната скоростна кутия трябва да работи нормално както при ниски, така и при високи температури, без загряване и проблеми с маслото.

Ако имате въпроси относно работата на ръчната скоростна кутия на вашия автомобил или ако забележите нещо необичайно, е препоръчително да се консултирате с квалифициран механик или сервизен център за проверка и евентуално ремонтиране на проблемите. Редовната поддръжка и проверка на ръчната скоростна кутия са важни за осигуряване на нейната дълготрайност и правилна работа.
3
Всичко, което се захранва през ключалката, бутоните, контролните панели или конзолата, беше изключено. Внимателният собственик следи за това при напускането на автомобила. Но наистина ли всички електрически вериги се изключват? Изглежда, не. На съвременни автомобили това може да се гарантира само чрез изключване на батерията. И дори тогава, не може да се каже напълно... Имаме дело с такова явление, като саморазряд на батерията. Тук дори изключването на клемата не помага. Но нашето текущо разговор се отнася до други изтичания. В автомобила постоянно са включени контролера за системата на впръскване (управляващ блок), часовникът, алармата. Обикновено те се захранват напрямо на радиото, модула за подем на прозорците и други. Понякога се добавят и други консуматори. Понякога - без волята на собственика, който не открива неизправности.

Принципът на измерване на тока във веригата на всякакъв консуматор. С червени пунктирни линии е показано недопустимо включване на амперметър.
Приблизителната схема на включване на тези токове е показана на рисунката. Всички те имат постоянен положителен полюс - опитайте, например, да изключите клемата на батерията, ако колата е под охрана! Но ако клемата е свалена, тогава преди следващото пътуване ще трябва да настроите отново радиото, часовника, а контролерът ще трябва да "се научи" отново. Разбира се, популярният ключ "за маса", който се използваше преди двадесет години, принципно няма да промени нищо.
Ако има основание да се подозира, че батерията се изтощава твърде бързо, въпреки че няма жалби за нея, тогава е полезно да се знае, че общият изтекъл ток, за който говорим тук, трябва да бъде с резерв - не повече от 60 милиампера (мА). Алармата обикновено консумира около 20-25 мА, паметта на контролера на системата за впръскване - 5 мА, паметта на радиото - 3 мА и така нататък. Сумирайки всички тези загуби, можем да получим общо 25-40 мА. С такива токови разходи батерията може спокойно да издържи няколко години, без да изненадва собственика.
Но ето жив пример: на колегата ни автомобил се откри утечка от около 180 мА... Търсенето доведе до лампичка в багажника, на която винаги има "плюс", а "минусът" се управлява от краен ключ. Той беше този, който забави откриването: лампата беше включена постоянно, но беше скрита в багажника - и собственикът дълго време не знаеше за този проблем. След смяна на ключа, тока от изтичанията се намали до 35 мА.
Този, който не е ограничен в средства, лесно може да си закупи модерна батерия, висококачествен стартер, скъпи свещи и други такива. Но ако изтичанията на ток, когато колата не работи, са неприемливо големи, проблемите няма да се забавят. Как и с какво измерваме тези изтичания?

Ток от изтичания 520 мА - включен салонен светлинен панел и лампа в "куфарчето".

Нормален ток на изтичане (контролер, радио...).
За целта е необходим тестер, който може да измерва ток до 10 ампера - желателно цифров. Той струва около 300 рубли. Не трябва ли да напомня, че тока се измерва, като се включи тестер или амперметър в отвора на електрическата верига? Разбира се, това не означава, че "с цел научни изследвания" трябва да режем кабела! Във всяка верига може да се намери щепсел, клеми, гайки и т.н., за да я разкачим - и да свържем измерителното устройство, както е показано на рисунка и снимки. Забележете, че на снимка 1 тестерът показва неприемливо висок изтичащ ток - 520 мА (този ток е симулиран чрез включването на таванска лампа и лампа в "куфарчето"). На втората снимка тези потребители са изключени, и тока на изтичане е само 10 мА (контролер, радио, модул за управление на стъклата). Между другото, ако искате да проверите "апетита" на алармата, тогава е препоръчително да се отчитат стойностите на тестера не по-рано от минута след активиране на охраната. Това са специфичните характеристики на тези системи.
И още нещо. Не бързайте да включите тестера (амперметъра) навсякъде! За разлика от волтметъра, той не е предназначен за такива "шеги". Пример за неправилно свързване - на рисунка (верига, показана с червен пунктиран): през амперметъра се свързва положителната страна на батерията без товар, което представлява късо съединение. Към щастие, в уреда има вградена предпазна осигурителна система.

Поставете ключа в позиция "0". Изключете плюсовата клема на батерията и свържете амперметъра в разрязване - минусовата страна към контакта на колата, а плюсовата към батерията. Задайте мащаба на амперметъра в обхвата на 10 ампера. Токът не трябва да има преминаване, ако има - проверете клемите на стартера и генератора. След това поставете ключа в позиция "паркинг". Изключете автомагнитолата или други подобни устройства, пътническите фарове, салонното осветление. Измерете стойността на текущия ток. Малки токове са приемливи - до 0,1 милиампера. Ако откриете стойности, надхвърлящи тази стойност, следва да проверите веригите на захранване на задните фарове и салонната подсветка, запалката, аудиосистемата, алармата, отоплителната система и климатикът. Това става с последователно изключване на тези устройства от веригата на захранване (или чрез изваждане на предпазителите, съответстващи на изключваните устройства), докато тока на изтичане не изчезне. След това проверете веригата на устройството, при изключването на което изтичането спря.

Завъртете ключа в позиция "1" (но не стартирайте двигателя!) и измерете стойността на тока, който преминава през батерията, той трябва да бъде в обхвата от 1-2 ампера, в зависимост от типа на двигателя и системата за запалване. Ако тока значително надхвърля тази стойност, ще трябва да проверите изтичането на тока на автомобила само чрез последователна проверка на всички вериги на автомобила, чрез последователно изключване и измерване на тока, след което да го сравните с еталонните стойности, указани в документацията за автомобила."

Наличието на изтичане (протичане) в електрическата верига на автомобила е доста разпространена неизправност. Това се отнася особено към превозните средства с продължителен срок на експлоатация. През годините, пътувайки по нашите пътища в условията на значителни климатични колебания, може да настъпи разрушаване (пукнатини, износване) на изолационния слой на проводите, окисление на контактите на терминалните блокове, свързващите гнезда за електронни уреди и други подобни.

Най-сериозната опасност, която носят подобни неизправности, е вероятността от късо съединение в електрическата верига. Всеки знае, че това може да доведе до катастрофални последици, включително запалване. Ако през деня има шанс, че запалването ще бъде бързо забелязано, ограничено и унищожено, през нощта автомобилът може да изгори напълно и да причини значителни щети на околното имущество.

Ако не говорим за крайни случаи, основната щета, която причиняват изтичанията в системата на електрооборудването, е излишното разреждане на батерията. И ако при ежедневна употреба токът от изтичането може да бъде компенсиран от генератора, при достатъчно продължителен период на престой на автомобила батерията може да се окаже напълно неработоспособна, за да стартира двигателя.

Затова специалистите препоръчват периодично да извършвате проверка на системата на електрооборудването на автомобила си, за да установите възможни изтичания. За изпълнението на тази процедура се изисква само амперметър, способен да измерва постоянен ток до 10 A, или мултиметър. Той също се настройва в режим амперметър, в обхвата на 10-20 A постоянен ток.

Понеже за измерванията е необходимо да се изключи отрицателният захранващ кабел, уверете се, че можете да възстановите настройките на аудиосистемата и алармата. Като свалите накрайника на кабел от отрицателния извод на батерията, трябва да затворите създадената разрив в захранващата система с помощта на клещите на мултиметъра. Единият клещ се поставя на извода "-" на батерията, а другият – на накрайника на извадения кабел.

Ако има аларма, трябва да извадите свързващия щекер на контролната ключалка под капака,  я натиснете и закрепите в тази позиция. При затворени врати, активирайте алармата. След две минути алармената система ще премине в режим на сън и можете да проверите изтичането на ток.

Идеално е стойностите на мултиметъра да бъдат нула, но на практика, поради спецификата на електрическата система, тази стойност може да бъде 0,02-0,04 A. Това се счита за напълно приемлива стойност и няма да има тежки последици за батерията дори след 2-3 месеца на автомобил без използване.

Ако изтичащият ток надвишава упоменатите граници, трябва да намерите причината за изтичането. Например, при ток от 100-200 mA батерията ще се разреди напълно за ден!

Претърсването на системата се препоръчва да започне от салона: свалете покривката на радиото и деактивирайте сънния режим. Визуално проверете състоянието на всички лампички - осветителни в салона, вратите, багажника и индикаторите на инструменталната табло.

Ако алармата не премине в режим на сън (т.е. токът не се променя в продължение на няколко минути след активиране), я изключете - извадете допълнителните осигурителни предпазители до блока на алармата.

При "спяща" аларма трябва да изваждате предпазителите един по един и да проверявате стойностите на мултиметъра. Блокът с предпазителите често се намира в салона, затова трябва да закрепите концевика на вътрешното осветление на салона в натиснато положение. Ако при изваждане на един от предпазителите токът се намали до допустимите стойности, това означава, че е открита веригата, която е "виновна" за загубата на електроенергия. Следователно трябва да изследвате всички сегменти (проводи, терминали, свързващи гнезда, потребители и други) на тази верига, да намерите и отстрани неизправността.

Ако дори след проверка на всички предпазители изтичащият /утечката/ ток остане стабилно висок, трябва да проверите цялата инсталация до блока с предпазители (да разгледате изолацията на проводите, контактите и джобчетата в собствения блок). Също така трябва да проверите системите за стартиране и зареждане - стартера, генератора или допълнителното оборудване, което се захранва директно от батерията (събуфер, мъгла и други).

Отново трябва да подчертая, че дори ако изтичащият ток е малък, но превишава посочените допустими стойности, това вече е аномална ситуация. В такъв случай батерията най-вероятно ще загуби повече заряд, отколкото ще получи от генератора, особено при кратки пътувания в града. Това е особено критично за батерията през зимата!

Затова, ако не сте сигурни в собствените си умения, периодично (например, при извършване на ТО или ремонт) се консултирайте с автоелектрик в автомайсторската работилница, за да извършите профилактична проверка на системата за електрооборудване. Изразходваната сума ще се изплати с лихва чрез съкращения, които могат да възникнат при критични ситуации поради неизправности в електрическата верига.

Обичайната грешка на начинаещите електротехници при разреждане на батерията е да започват незабавно да измерват изтичането на батерията. Това в принцип е неправилно. Според моето мнение трябва да се постъпи по следния начин:

Трябва да проверите техническото състояние на батерията и да я напълно заредена. Техническите детайли са общо известни, затова няма да ги повтарям. Само имайте предвид, че ако има тестер за натоварване, той никога не е давал точни данни за състоянието на батерията.
Поставете технически изправна батерия и напълно заредена на автомобила. Сега трябва да проверите работата на генератора, зарежда ли батерията на автомобила. Методът за проверка на батерията на автомобила е:
свържете цифров тестер към клемите на батерията в режим за измерване на постоянно напрежение, измерващите крайници на тестера трябва да са с "крокодили" (тези щипки ще са ви полезни в близкото бъдеще);
измерете напрежението без стартиране на двигателя, средно стойността (12-13) V.

Запалете двигателя. Ако по време на стартиране напрежението на акумулатора не пада под 10,5 волта, тогава акумулаторът е в нормално състояние.

Измерете напрежението на ход на  обороти.

При 1500 оборота в минута измерете напрежението без товар.

При 1500 оборота в минута включете товар: габаритни, всички фарове, климатика и измерете напрежението. Формално напрежението трябва да бъде в обхват (13,5-14,5) волта. Обаче на обикновените реле-регулатори обикновено са (13,8-14,2) волта,  14,4 волта през лятото и до 14,7 волта през зимата.


Измерените напрежения без товар и с товар при 1500 оборота в минута не бива да се различават с повече от 0,2 волта. Ако разликата е по-голяма, тогава:

Трябва да проверите натягането на ремъка /пистовия/; слабо натегнатият ремък може да хлъзне под товар.
Възможни са проблеми с генератора (реле-регулатор...).
Ако напрежението е по-малко от 13,5 волта, тогава трябва да проверите електрооборудването на автомобила и самия генератор. Също така, на стартирания двигател е много важно да проверите качеството на масата - измерете падането на напрежението с тестера. Едният край на тестера трябва да бъде поставен на минусовата клема на акумулатора, а другият - на  болта /клемата/ След това този край на тестера трябва да бъде поставен на двигателя. Тестерът трябва да покаже напрежение не повече от 0,2 волта. Също така можете да проверите и захранващите плюсови проводи. Ако напрежението е повече от 0,2 волта, тогава трябва да проверите качеството на връзките в клемите, състоянието на същите клеми на акумулатора и, ако е необходимо, да почистите масата до метал.

Сега, след като сте се убедили, че акумулаторът е нормален и няма проблеми с електрооборудването на автомобила, трябва да проверите токът на изтичане. Нормалната стойност на ток на изтичане не бива да надвишава 0,05 A. Ако токът е по-голям, трябва да намерите причината за изтичането и да я премахнете. Заедно с това трябва да проследите постоянно тока на изтичане, като последователно изключвате товарите. Н

Изключете двигателя.
Свалете минусовата клема от акумулатора.
Превключете тестера в режим на измерване на постоянен ток и го поставете в режим на измерване на ток. Едно от клечките на тестера трябва да се закачи на откачената клема, а другото на минусовата клема на акумулатора. Началната настройка на тестера трябва да бъде на 10 А, а за по-точно измерване след това променете границата след приблизително 30 секунди (без аларма).
Запишете тока.
Включете алармата и след приблизително минута запишете тока.
Отново, нормалният ток на изтичане не бива да бъде повече от 0,05 A. Ако:

Тока на изтичане е (0,3-0,5) A, вероятно някои лампички са включени, или радиото държи включено. По-често виновен е радиото, когато индикира часове, токът може да бъде около 0,3 A. За да премахнете съмненията, трябва да свалите предната панел на радиото и да измерите тока. След това напълно изключете радиото (извадете кабела) и измерете тока.

Тока на изтичане е 0,2 A, проверете алармата или недавно инсталирани електронни устройства, като антирадар, бордови компютър, усилвател и други.

Тока на изтичане е 0,1 A, вероятно е постоянно включен реле.

Това са най-типичните проблеми, но съществуват и други варианти. Основната идея за откриване на причината за голям ток на изтичане е последователното изключване на силовите проводи от плюса на акумулатора. Не забравяйте за управлението на двигателя (инжектор) - това са проводници към общите точки S8 и S9. Когато кабелите към форсунките се надраскват, това води до сериозни изтичания и, вероятно, към късо съединение.

Много рядко, но могат да се появят проблеми и със стартера. Трябва да отвиете силовият плюс към стартера (дебелият червен провод), този провод не бива да се допира до масата. Ако тока на изтичане стане нормален, тогава стартера е най-добре да се смени, ремонтирането му е опасно.

4
Свързването на автомобилното радио не е най-трудната процедура. Можете да я извършите сами. За извършване на тази задача не са необходими специални умения, само основни познания в областта на електротехниката. Въпреки това, много водачи правят грешки, които могат да доведат до нежелани последици. Нека разгледаме някои от тях по-подробно.

Не използвайте метода "poke" за свързване.
Използването на метода "poke" (например, просто прободване на кабелите в съществуващите проводници) не е препоръчително. Този начин на свързване не само често отнема много време, но и е опасен. Може да доведе до повреди на електрическата система на радиото и да увеличи риска от изгаряне на силовите линии или чипа на усилвателя.

Не свързвайте радиото с запалката.
Свързването на радиото директно към запалката не е добра идея. При работа с голяма мощност, запалката няма да предостави достатъчно захранваща мощност, което може да доведе до изкривявания във звука и дори до случайно изключване на радиото и загуба на настройки.

Не смесвайте захранващия и захранващия кабел.
Не е препоръчително да свързвате захранващия и захранващия кабел в една и съща жила. Захранващият кабел (често жълтият) трябва да бъде свързан директно към положителния полюс на акумулатора, докато захранващият (често червеният) трябва да бъде свързан към ключа за запалване. Това подреждане е важно, за да предотвратите изтощаването на акумулатора, когато автомобилът е изключен.

Дръжте тънките проводници далеч от захранването.
За да гарантирате правилното свързване на радиото, трябва да използвате проводници с подходящ сечение. Повечето производители на автомобилни аудио системи препоръчват проводници със сечение между 2 и 4 квадратни милиметра. Тези проводници трябва да бъдат свързани директно към акумулатора. Положителният кабел трябва да бъде свързан към положителния полюс на батерията, а отрицателният към шасито на автомобила.

Внимавайте да не объркате полярността при свързването на високоговорителите.
При свързването на високоговорителите, внимавайте да не объркате полярността на проводниците. Всички проводници трябва да бъдат свързани правилно - положителният проводник трябва да бъде свързан към положителния вход на високоговорителя, а отрицателният към неговия отрицателен вход.

В заключение, важно е да следвате правилните стъпки при свързването на автомобилното радио, за да избегнете грешки, които могат да доведат до нежелани последици. Ако не сте уверени в способностите си, винаги е добре да се консултирате с опитен специалист, който може да ви помогне да извършите задачата правилно.
5
Електрика / Откриване на утечка на ток в автомобил
« Последна публикация от mercedes-bg.info - 16 Октомври, 2023, 22:21:39 »
Има много причини, поради които батерията на автомобила се изтощава, включително нормално износване на акумулатора, повреда на алтернатора и неизправност на стартера. Друга причина е изтичане на ток, което може да бъде причинено от редица фактори, включително замърсяване или окисляване на клемите на акумулатора, повреда на изолацията на окабеляването на автомобила или дори неправилно свързване на оборудване след пускане на пазара като радиостанции и алармени системи.

Много ентусиасти на автомобили се сблъскват с проблем със стартирането на автомобил, когато батерията му е изтощена. Обикновено „симптомите" са както следва:
• стартерът едва се превърта / завърта;
• чувате характерни щраквания на релета изпод капака;
• индикаторите на таблото се изключват, когато ключът за запалване се завърта.

Още по-лошото е, че батерията може да е толкова изтощена, че дори централното заключване да не работи. Накратко, ситуацията е неприятна. Причината може да бъде забравено изключване на осветлението на колата. В този случай е достатъчно да поискате собственик на автомобил за помощ при стартиране на вашето превозно средство или да поставите батерията за зареждане и да използвате обществен транспорт.

ПРИЧИНИ ЗА РАЗРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Ако батерията е изтощена, работата й е под въпрос. Много по-лошо е обаче, ако има изтичане на ток, което може да бъде причинено от замърсяване и окисляване на клемите на батерията, повреда на изолацията на окабеляването на автомобила или неправилно свързване на допълнително оборудване (автосервиз за резервна система).

Първо трябва да проверите батерията. Ако я използвате повече от 3-5 години, батерията вероятно губи способността си да задържа заряда. За да проверите, изключете клемите на батерията, оставете я за 2-3 часа и проверете напрежението на контактите. За това можете да използвате обикновен мултицет; свържете го към свързващия конектор на батерията, като същевременно спазвате полярността (плюс към плюс, минус до минус). Оптималната стойност на напрежението е 12,65 V, а минимално допустимото напрежение е 11,9 V. В зависимост от естеството на използване на автомобила, батерията може да не успее да възстанови заряда при зареждане от алтернатора. Това може да се случи поради кратки проблеми на автомобила, както и чести стартиране и спиране на двигателя. Тези фактори влияят още повече на батерията през студения сезон.

Ако превозното средство има голям пробег, причината доста често може да бъде неизправност на алтернатора. По правило на таблото трябва да се появи подходящо предупреждение, но понякога може да го пропуснем. Причината може да бъде и стартерът, т.е., той започва да приема повече мощност при завъртане.

УТЕЧКА НА ТОК

Има няколко начина за проверка на течовете на ток:
• Преди всичко, можете да сверите консумацията на акумулатора - докато е включен на автомобила, стойността трябва да бъде около 50 mA. Ако измервате повече, има проблем. Тази стойност обаче е приблизителна, тъй като консумацията зависи от много фактори.
• Изключете отрицателния извод от акумулатора. След това заредете батерията, изключете ключа и оставете превозното средство за около 20 минути, за да стабилизирате всички електронни блокове. Тяхната работа е изключително ниска и след този период би трябвало да достигнете към приемливата стойност (допустима консумация на ток). Ако това не се случи, използвайте мултицет. Разкачете свързващите изводи на акумулатора (най-добре от положителния терминал). Изключете ключа. Сега свържете мултицета в режим на измерване на постоянен ток към свързващия конектор на акумулатора (използвайте ампер клещи) и другата клема на мултицета към отсързани клеми на акумулатора. Мултицета ще измерва консумацията на ток. В следващия момент на ключа елиминира текущата консумация и дадената стойност е текущата стойност на изтичане на ток.
• Алтернативно използвайте мултицет на живо. Разкачете свързващите изводи на акумулатора и сложете клемите на мултицета на тях. Изчакайте 20-30 минути, след което включете ключа на пусковия двигател. В момента на завъртане на ключа ще видите текущата стойност на изтичане на ток.
• Втори начин - изключете всички предпазители и включете ключа. В момента, в който ключът се завърти на пусковия двигател, дадената стойност е текущата консумация на ток. След това поставете предпазителите на място, изключете ключа и включете главния предпазител на панела с предпазителите. Сега стойността на тока трябва да бъде около 50 mA. Ако тази стойност се увеличи, намерете блока с предпазители, който предизвиква най-голямо изтичане на ток, и търсете проблема в този блок.

Повечето предпазители на съвременните автомобили са маркирани на самите предпазители с техните номинални стойности и предназначение. Но дори и ако са маркирани, винаги е добре да знаете тяхната цел и да разполагате със съответната схема на предпазителната кутия. Не трябва да забравяме и за релейната кутия, която може също да предизвика изтичане на ток
6
Ръчната скоростна кутия (РСК) е механично устройство в автомобила, което позволява на водача да избира различни предавки (скорости) на движение, които да прехвърли на задните или предните колела, в зависимост от конструкцията на автомобила (предно или задно предаване). Ето обобщение на основните компоненти и устройство на ръчната скоростна кутия:

Скорости (Предавки): Ръчната скоростна кутия обикновено има няколко предавки или скорости, обозначени с числата от 1 до 5 или повече, плюс обратна (реверс). Този брой предавки може да варира в зависимост от модела и производителя на автомобила. Някои РСК могат да бъдат и с 6 скорости.

Маховик: Маховикът свързва двигателя със скоростната кутия и помага за плавното прехвърляне на мощността от двигателя към предавките.

Съединител: Съединителят служи за свързване и разделяне на двигателя и скоростната кутия. Когато водачът натисне съединителят, той прекъсва мощността между двигателя и скоростната кутия, позволявайки на водача да сменя скоростите.

Валове и зъбни колела: Валовете и зъбните колела вътре в скоростната кутия позволяват на водача да избира различните предавки. Когато се сменя скоростта, зъбните колела се преместват, свързвайки двигателя с различни предавки.

Лагери и съединителни механизми
: Ръчната скоростна кутия съдържа лагери и съединителни механизми, които осигуряват гладко и надеждно превключване на скоростите.

Ръчка на скоростната кутия
: Ръчката на скоростната кутия се намира в салона на автомобила и се използва от водача за смяна на скоростите. Тя е свързана със скоростната кутия чрез система от въртящи се върбелки и преводници.

Система за избор на скорости: Системата за избор на скорости позволява на водача да превключва между различните предавки чрез движението на ръчката на скоростната кутия.

Обратен ход,  ръчна скоростна кутия  също има предавка за обратен ход, която позволява на автомобила да се движи назад.

Това е основното устройство на ръчната скоростна кутия. Този тип кутия позволява на водача да контролира предавките ръчно и да избира подходящата скорост в зависимост от ситуацията на пътя и скоростта на движение.
7
Необходимостта от смяна на маслото в ръчната скоростна кутия: Маслото в ръчната скоростна кутия играе важна роля в смазването и охлаждането на различните компоненти на скоростната кутия, като предавателните валове и зъбни колела. С течение на времето и използването, маслото се износва и може да се замърси с метални частици, което може да намали ефективността на скоростната кутия и да предизвика повреди.

Интервал за смяна: Производителите на автомобили обикновено предоставят препоръки за интервала на смяна на маслото в ръчната скоростна кутия. Този интервал може да варира в зависимост от марката и модела на автомобила, но обикновено е между 30 000 и 60 000 километра или на всеки 2 до 4 години. Винаги е добра практика да следвате указанията на производителя.

Процес на смяна на маслото: Смяната на маслото в ръчната скоростна кутия изисква специфични стъпки и оборудване. Ето обобщение на процеса:

Подигнете предната част на автомобила и подложете го на стойки за стабилност.
Намерете пробката на ръчната скоростна кутия (обикновено на дъното).
Източете старото масло, като развиите болта.
Затегнете болта обратно след източването и заменете  филтъра (ако е наличен).
Налейте новото масло, използвайки препоръчителния вид и количество, предоставени от производителя.
Проверете нивото на маслото и го допълнете при необходимост.
Съвети и предупреждения: Важно е да използвате правилния вид масло, препоръчано от производителя. Също така, бъдете внимателни при затягането на пробката - болт, за да не го повредите или пренатегнате. Ако не сте уверени във вашата способност да извършите тази процедура, е по-добре да се обърнете към професионален автомобилен сервиз.

Смяната на маслото в ръчната скоростна кутия е важна част от поддръжката на автомобила и може да удължи живота и ефективността на тази част от автомобилната система. Винаги се съобразявайте с препоръките на производителя и използвайте качествено масло, за да гарантирате правилната работа на ръчната скоростна кутия на вашия автомобил.
8
Общи проблеми и ремонти / Re: Проблем с ключа/патрона
« Последна публикация от mercedes-bg.info - 20 Септември, 2023, 11:02:49 »
За да определите дали проблемът е в ключа или в патрона, можете да изпробвате следните стъпки:

Проверете ключа: Ако имате втори ключ, опитайте с него. Ако вторият ключ работи нормално и не възникват проблеми с отчитането му в патрона, то вероятно проблемът е в първия ключ. В този случай, може да се наложи да замените батерията на ключа или да го ремонтирате/замените.

Почистете ключа и патрона: Понякога замърсявания или корозия могат да създадат проблеми с контакта между ключа и патрона. Опитайте да почистите контактите на ключа и в гълтъка със суха кърпа или изопропилов алкохол.

Проверете патрона: Ако имате възможност, консултирайте се с автомобилен майстор или сервиз, за да проверите самия патрон. Те могат да извършат диагностика и да ви кажат дали има проблем с него. Не винаги проблемът е в патрона, и замяната му може да бъде скъпа.

Потърсете професионален съвет: В някои случаи, когато проблемът не е очевиден или не може да бъде разрешен чрез основни стъпки, е най-добре да се консултирате с професионалисти, които разполагат с необходимите инструменти и диагностична техника за точното определяне на причината на проблема.

Паметта на ключа или програмирането му с автомобила също може да бъде фактор при подобни проблеми, и професионалист може да извърши допълнителни проверки в този смисъл. Все пак, опитайте с гореспоменатите стъпки първо, за да видите дали можете да идентифицирате източника на проблема.
9
Общи проблеми и ремонти / Проблем с ключа/патрона
« Последна публикация от martuooo - 19 Септември, 2023, 22:19:46 »
Здравейте на всички,

Имам следният проблем. Когато вкарам ключа в гълтача (патрона) не винаги го отчита. Понякога от раз, понякога след 3-4 път. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем да каже дали е от ключа проблемът или поне как мога да се подсигуря дали гълтачът е наред. Защото имам само един ключ, който по принцип не винаги лови при отключването, както и копчето за отваряне на багажника. Но не ми се ще да дам 200-300 лв за ключ и да се окаже, че проблемът е в гълтача. Ще съм ви благодарен, ако си споделите мнението и опита.
10
Електрика / Грешка с код C1301 на автомобил от марката Mercedes-Benz
« Последна публикация от mercedes-bg.info - 08 Септември, 2023, 17:50:57 »
Грешка с код C1301 на автомобил от марката Mercedes-Benz обикновено се отнася до проблем с ABS (антиблокираща система за спиране) или ESP (електронна програма за стабилност). Тези системи са отговорни за поддържането на контрола и стабилността при спиране и завиване.

Ето някои обичайни причини и стъпки за диагностициране и потенциално решаване на грешката C1301:

Неизправност на сензорите за скорост на колелото: Най-честата причина за грешката C1301 е неизправен сензор за скорост на колелото. Тези сензори следят скоростта на всяко колело и изпращат данни към контролния модул на ABS/ESP. Ако един или повече сензори са повредени или замърсени, това може да предизвика грешката. Проверете и почистете сензорите за скорост на колелото и, при необходимост, заменете неизправения сензор.

Проблеми с проводите и конекторите: Проверете проводите и конекторите, водещи към сензорите за скорост на колелото и контролния модул на ABS/ESP. Повредени проводи или ослабени конектори могат да предизвикат проблеми в комуникацията и да предизвикат грешката. Ремонтирайте или заменете повредените проводи и затегнете конекторите.

Неизправност на контролния модул на ABS/ESP: В някои случаи самият контролен модул на ABS/ESP може да бъде неизправен. Може да бъде необходимо да замените контролния модул, ако другите стъпки за отстраняване на проблема не помогнат. Това обикновено е по-сложен и скъп ремонт.

Ниво на течността за спиране и инспекция на системата за спиране: Уверете се, че нивото на течността за спиране е в препоръчителния обхват. Ниското ниво на течност за спиране може да повлияе на работата на системата за ABS. Освен това инспектирайте цялата система за спиране за други проблеми, като износени накладки или повредени спирачни тръби, които могат да повлияят на работата на ABS.

Изчистване на грешковите кодове: След като сте се справили с някое от горепосочените проблеми, може да бъде необходимо да изчистите грешковите кодове от компютъра на автомобила, използвайки диагностично устройство. Това може да помогне да се определи дали проблемът е бил успешно решен.

Професионална диагностика: Ако не можете да идентифицирате или решите проблема самостоятелно, е препоръчително да се консултирате с квалифициран техник на Mercedes-Benz, който да постави точна диагноза и да извърши ремонт. Те разполагат със специализирани диагностични инструменти и знания, за да установят и отстрани проблемите с ABS/ESP системата точно.

Имайте предвид, че конкретните стъпки и компоненти, участващи в диагностицирането и отстраняването на грешката C1301, могат да варират в зависимост от модела и годината на вашия Mercedes-Benz. Важно е да се консултирате с ръководството за обслужване на автомобила си или да потърсите помощ от професионален техник, за да осигурите правилна диагноза и ремонт. Пренебрегването на проблемите с ABS и ESP системата може да застраши безопасността на вашия автомобил, затова е от съществено значение да ги решите навреме.
Страници: [1] 2 3 ... 10

— Mercedes-Benz   „Най-доброто или нищо!” —

 Mercedes-Benz Bulgaria forum - Опознай един съвършено различен свят!

Developed by Mercedes-bg.info.© 2010-2023 Powered by Simple Machines Forum